بنگاه بانک لباس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1278
بنگاه بانک لباس

توضیحات آگهی

طراح و الگوساز لباس بچه (نساجی)
جهت الگو سازی و نمونه دوزی و تحویل گرفتن کار خیاط ها نیازمندم