بنگاه بانک لباس

استخدام - بنگاه بانک لباس

 • افزودن به علاقه‌مندی 602 بازدید تماس بگیرید

  استخدام خیاط وسط کار

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 398 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 345 بازدید تماس بگیرید

  الگوساز مجرب

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 315 بازدید تماس بگیرید

  برشکار حرفه‌ای مانتو

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 454 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 264 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 312 بازدید تماس بگیرید

  چرخکار خانم

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 414 بازدید تماس بگیرید

  چرخکار خانم

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 410 بازدید تماس بگیرید

  خیاط کاپشن دوز مردانه

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 344 بازدید تماس بگیرید

  زیگزال دوز خانم

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 322 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 218 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 194 بازدید تماس بگیرید

  طراح لباس

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 361 بازدید تماس بگیرید

  طراحی و چاپ لباس

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 355 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 336 بازدید تماس بگیرید