بنگاه بانک لباس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1272
بنگاه بانک لباس

توضیحات آگهی

چرخ خیاطی صنعتی دوسوزنه دوقلاب تخت مارک زوجی دینام بزرگ سالم و در حد نو