بنگاه بانک لباس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1260
بنگاه بانک لباس

توضیحات آگهی

با سلام به تعدادی همکار چرخکار خانم و تعدادی اتوکار ماهر خانم فوری نیازمندیم

محل کار: باقرشهر (باقر آباد)