بنگاه بانک لباس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1312
بنگاه بانک لباس

توضیحات آگهی

سلام

در مجتمع فنی لباس به یک مدرس طراحی لباس نیاز داریم.

لطفا از قبل نمونه کارهای خودتون رو حاضر کنید.

جنیست: آقا/ خانم

نوع قرارداد: پروژه‌ای