بنگاه بانک لباس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1286
بنگاه بانک لباس

توضیحات آگهی

سلام
ویسی هستم
جهت هر گونه کارچاپ
مشاوره چاپ اعم از غلطکی و روتاری
رنگ و اتاق ترکیب
راه اندازی خط تولید
در خدمت همه مدیران و کارآفرینان عزیز هستم