بنگاه بانک لباس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1270
بنگاه بانک لباس

توضیحات آگهی

به دونفر زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی پوشاک تریکو بچگانه و زنانه نیازمندیم.

حقوق مکفی محیط سالم.