بنگاه بانک لباس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1288
بنگاه بانک لباس

توضیحات آگهی

به یک الگو ساز مجرب ‌ماهر مسلط به نمونه دوزی برای تولیدی مانتو نیازمندیم